logo.png

Formularz

Adres zamieszkania w Niderlandach

    Niniejszym oświadczam, że poniższy formularz został przeze mnie wypełniony zgodnie z prawdą.
    Udzielam pozwolenia Direct People / Progress i jego klientom na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Direct People / Progress przechowuje dane przez okres do 6 miesięcy.